PROGRAM ADVOKASI SEMPENA MAJLIS PERASMIAN GAZBIYYA SPA

Aktiviti terkini | 24 Februari 2018

Tempat Aktiviti:
Bangunan Arked MARA Kuala Berang

Tujuan :
• Memperkenalkan Kluster Hulu Terengganu kepada orang ramai terutamanya usahawan tempatan.
• Mewujudkan persekitaranyang selamat untuk pengguna melayari internet.
• Menarik minat golongan belia untuk menceburi bidang perniagaan.

Kelebihan dan Kebaikkan Aktiviti :
• Memperkukuhkan kemahiran komunikasi dengan pelanggan bagi mengendalikan perniagaan dalam konteks menyebarluas rangkaian.
• Memberi pendidikan kepada pengguna internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.
• Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna lain.

Nama VIP :
YB Dato' Tengku Putera Bin Tengku Awang (ADUN Kuala Berang)

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :